Święto Wojska Polskiego 2023

Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Nawiązuje ono bezpośrednio do przedwojennego Święta Żołnierza, upamiętniającego zwycięstwo Polaków w Bitwie Warszawskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r. Tego dnia szczególnie warto pamiętać o żołnierzach, którzy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej.

Corocznie 15 sierpnia odbywa się w kościołach w Polsce uroczyste Msze Święte w intencji poległych na polu chwały. Na miejscach pamięci odbywają się Apele Poległych, natomiast przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odprawiana jest z udziałem najwyższych władz państwowych honorowa zmiana warty. Kulminacyjna część oficjalnych uroczystości  w Sieradzu miała miejsce na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym ważnym wydarzeniu nie zabrakło delegacji kadetów naszej szkoły. Wystawiliśmy poczet sztandarowy, pododdział reprezentacyjny  i delegację która zapaliła symboliczny znicz przy pomniku. Dla młodzieży szkolnej była to żywa lekcja historii i patriotyzmu.

mjr rez. Wiesław Bednarski