Rekrutacja

ZAPISY DO WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ

Zasady przyjęcia do poszczególnych typów szkół

Podania do szkół można także przesyłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zsksieradz.com

Katolicka Szkoła Podstawowa 

prowadzimy nabór do wszystkich klas ośmioletniej szkoły podstawowej

wymagane dokumenty

– podanie o przyjęcie do szkoły

 3 zdjęcia legitymacyjne

POBIERZ PODANIE

Ogólnokształcące Liceum Katolickie – liceum o profilu oddziały przygotowania wojskowego, mundurowym, humanistycznym i biologiczno – chemicznym;

Prowadzimy nabór do wszystkich klas czteroletniego liceum.

Jako szkoła niepubliczna nie jesteśmy w naborze elektronicznym, podanie należy złożyć w sekretariacie szkoły.

wymagane dokumenty :
– podanie o przyjęcie do szkoły
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
– wyniki egzaminu ósmoklasisty
– 3 zdjęcia legitymacyjne

POBIERZ PODANIE