EDziennik

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH

Jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+?

Warunkiem otrzymania dostępu do dziennika elektronicznego jest przekazanie wychowawcy bądź do sekretariatu CZYTELNEGO adresu e-mail ucznia/rodzica. Dostęp jest możliwy dopiero po wprowadzeniu Państwa adresu e-mail do bazy danych. W przypadku nieposiadania własnego adresu e-mail dostęp do dziennika nie będzie możliwy.

Aby założyć konto rodzica/ucznia, trzeba wejść na stronę e-dziennika. Adres wpisujemy bezpośrednio w przeglądarce internetowej:

———-> https://uonetplus.vulcan.net.pl/zsksieradz <———-

Aktywujemy konto zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie firmy VULCAN.

https://www.vulcan.edu.pl/strona/e-dziennik-dla-rodzicow-i-uczniow-288

Film Instruktażowy:

Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

Przeglądaj informacje o swoim dziecku, otwierając poszczególne zakładki.
Informacje na temat poruszania się w programie znajdziesz na zakładce Pomoc.

!!! Jeśli nie mogą Państwo założyć konta według wyżej wymienionych instrukcji, prosimy o sprawdzenie poprawności adresu dziennika elektronicznego ( https://uonetplus.vulcan.net.pl/zsksieradz ) oraz weryfikację podanych adresów e-mail !!!