EDziennik

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH

Jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+?

Warunkiem otrzymania dostępu do dziennika elektronicznego jest przekazanie wychowawcy bądź do sekretariatu CZYTELNEGO adresu e-mail ucznia/rodzica. Dostęp jest możliwy dopiero po wprowadzeniu Państwa adresu e-mail do bazy danych. W przypadku nieposiadania własnego adresu e-mail dostęp do dziennika nie będzie możliwy.

Aby założyć konto rodzica/ucznia, trzeba wejść na stronę e-dziennika. Adres wpisujemy bezpośrednio w przeglądarce internetowej:

———-> https://uonetplus.vulcan.net.pl/zsksieradz <———-

Aktywujemy konto zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie firmy VULCAN.

WAŻNE !!! Zamiast „załóż konto” przy pierwszym logowaniu wybierz opcję „przywróć dostęp”

INSTRUKCJA PIERWSZEGO LOGOWANIA KROK PO KROKU

Film Instruktażowy:

WAŻNE !!! Zamiast „załóż konto” przy pierwszym logowaniu wybierz opcję „przywróć dostęp”

WAŻNE !!! Zamiast „załóż konto” przy pierwszym logowaniu wybierz opcję „przywróć dostęp”

Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

Przeglądaj informacje o swoim dziecku, otwierając poszczególne zakładki.
Informacje na temat poruszania się w programie znajdziesz na zakładce Pomoc.

!!! Jeśli nie mogą Państwo założyć konta według wyżej wymienionych instrukcji, prosimy o sprawdzenie poprawności adresu dziennika elektronicznego ( https://uonetplus.vulcan.net.pl/zsksieradz ) oraz weryfikację podanych adresów e-mail !!!