Rekrutacja uzupełniająca OLK (klasa humanistyczna z grupą mundurową)

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

LICEUM KATOLICKIEGO (klasa humanistyczna z grupą mundurową)

24 sierpnia 2023r. od godz. 09.00