O Szkole…

Nasza Szkoła jest katolicka!

 • Wspólne Eucharystie,
 • Dzień rozpoczynamy modlitwą,
 • Rekolekcje wielkopostne i adwentowe,
 • Udział w pielgrzymkach,
 • Chrześcijański system wartości,
 • Bank modlitwy,
 • Szkolne Koło Caritas,
 • Wolontariat.

Nasza Szkoła jest nowoczesna!

 • Biblioteka z dostępem do Internetu,
 • Projektor multimedialny,
 • Strona internetowa szkoły,
 • Profesjonalne nagłośnienie,
 • Przestronne klasy,
 • Pełnowymiarowa hala sportowa
 • Pracownia komputerowa ze stałym łączem do Internetu.

Nasza szkoła jest przyjazna!

przyjazna

 • Brak anonimowych uczniów,
 • Mili nauczyciele,
 • Klasy integracyjne,
 • Szkolna kawiarenka,
 • Świetlica szkolna,
 • Wycieczki i rajdy,
 • Zajęcia poza lekcyjne,
 • Możliwość skorzystania z pomocy psychologa,
 • Możliwość częstych kontaktów rodziców z nauczycielami.

Nasza szkoła jest bezpieczna!

bezpieczna

 • Dobry kontakt nauczycieli z uczniami,
 • Brak tzw. fali,
 • Profilaktyka uzależnień,
 • Nauka bycia asertywnym,
 • Szacunek dla osób niepełnosprawnych,
 • Wolność wyrażania swoich poglądów,
 • Właściwie rozumiana tolerancja.

Nasza szkoła jest twórcza!

tworcza

 • Częsty udział uczniów w konkursach,
 • Udział w projektach międzynarodowych,
 • Występy artystyczne uczniów,
 • Zajęcia teatralne i taneczne,
 • Zajęcia muzyczne,
 • Wyprawy do kina i teatru.

Nasza szkoła jest profesjonalna!

profesjonalna

 • Bardzo dobrze wykształcona i przygotowana kadra pedagogiczna
 • Udział w konferencjach i szkoleniach,
 • Współpraca ze szkołami Wyższymi,
 • Uczymy trzech języków obcych:
  • angielskiego
  • niemieckiego
  • łacińskiego
 • Dyżur pielęgniarki i lekarza,
 • Realizacja projektów i autorskich programów nauczania.