ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 01.08.2023

We wtorek, 1 sierpnia 1944 roku, o godz. 17.00 (określonej kryptonimem „W”, jak Wolność), wybuchło Powstanie Warszawskie. Było to jedno z najważniejszych, a zarazem najbardziej dramatycznych wydarzeń zapisanych na kartach historii Polski. Planowane na kilka dni, trwało ponad 2 miesiące. Powstanie Warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces podporządkowywania i sowietyzacji Polski.

Jak co roku w rocznicę powstańczego zrywu mieszkańcy Sieradza oddali hołd warszawskim bohaterom. Podczas dzisiejszej uroczystości odczytany został także list okolicznościowy od Haliny Kolińskiej ps. Średzka, sieradzanki, która uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim.   Przy pomniku stanęła także warta honorowa, złożona z żołnierzy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia i kadetów OLK Sieradz. Mieszkańcy Sieradza składali potem kwiaty i zapalali przy pomniku znicze.  W uroczystości wzięła również udział delegacja uczniów naszej szkoły.

„CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !!!”

mjr rez. Wiesław Bednarski