14.07.2023r. (piątek) – OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

REKRUTACJA DO OLK – WYNIKI

14.07.2023r. (piątek) – OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

Informację o przyjęciu  do szkoły, będzie można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc pod numer sekretariatu  szkoły – 793 236 846  dnia 14.07.2023r. w godz. 9.00-13.00.

Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w naszej szkole, należy dostarczyć do sekretariatu, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 3 zdjęcia legitymacyjne.

 

Należy to zrobić od 14.07.2023r. do 18.07.2023r. do godz. 15.00.

 

Prosimy o dostarczenie dokumentów w powyższym terminie, ponieważ od dnia 19.07.2023r. do dnia 18.08.2023r. sekretariat szkoły będzie nieczynny (przerwa urlopowa).