Rekrutacja OLK

Rekrutacja do Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego  w Sieradzu

na rok szkolny 2023/2024

 

 Rekrutacja  odbędzie się  w dniach  10, 11, 12.07.2023r.

(poniedziałek, wtorek, środa) od godz. 9.00

(dzień i  godzina rekrutacji zostanie podana rodzicom kandydata telefonicznie, telefonu ze szkoły proszę spodziewać się w ostatnim tygodniu czerwca 26-30.06.2023r.)

 

Rekrutacja będzie obejmowała:

– rozmowę kwalifikacyjną

(kandydaci do klasy humanistycznej i biologiczno-chemicznej)

————————————————————————————————-

– rozmowę kwalifikacyjną i test sprawnościowy (bieg wahadłowy, pompki , brzuszki, drążek)

(kandydaci do oddziału przygotowania wojskowego i klasy mundurowej)

Na rekrutację należy przynieść  kserokopię  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i  kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz strój sportowy w przypadku kandydatów przystępujących do testu sprawnościowego.

Na rozmowę kandydat  zgłasza się z rodzicem.

 

14.07.2023r. (piątek) – OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI