Szkolenie Ogniowe w 15 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia 03.03.2023

W dniu 03.03.2023 r. kadeci klasy mundurowej Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego, uczestniczyli w praktycznych zajęciach ze szkolenia ogniowego w sieradzkiej jednostce wojskowej. Te pokazowe szkolenie prowadzone było z młodzieżą szkolną, przez żołnierzy brygady na strzelnicy garnizonowej. Zajęcia miały na celu podniesienie wiedzy i umiejętności posługiwania bronią, zasad bezpieczeństwa, zasad budowy i obsługi broni oraz przejmowania postaw strzeleckich. Szkolenie zakończyło się strzelaniem szkolnym i zespołowym na symulatorze pola walki „Śnieżnik”. Tego typu zajęcia odbyły się w ramach edukacji wojskowej dla klas mundurowych, dzięki współpracy naszej szkoły z 15 Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia.

mjr rez. Wiesław Bednarski