Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2023

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Młodzież klas mundurowych Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego upamiętniła Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W obliczu wojennego dramatu rozgrywającego się na Ukrainie uroczystości miejskie w dniu 01.03. 2023 r. miały szczególny wymiar.
Obchody rozpoczęły się od nabożeństwa odprawionego w kościele garnizonowym, po zakończeniu którego uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Żołnierzy Wyklętych przy ul. Rycerskiej.
Przypomnijmy, że Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Żołnierze Niezłomni dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.
Uroczystości z udziałem klasy mundurowej i pocztu sztandarowego szkoły, zakończyły się Apelem Pamięci, salwą honorową i złożeniem symbolicznych zniczy i kwiatów przed pomnikiem upamiętniających tych bohaterów narodu polskiego.

mjr rez. Wiesław Bednarski