Rekrutacja do Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego  w Sieradzu na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego  w Sieradzu

na rok szkolny 2022/2023

  Rekrutacja  odbędzie się  w dniach  11, 12, 13.07.2022r.

(poniedziałek, wtorek, środa) od godz. 9.00

(dzień i konkretna godzina rekrutacji zostanie podana rodzicom kandydata telefonicznie, telefonu ze szkoły, proszę spodziewać się w ostatnim tygodniu czerwca, 27-30.06.2022r.)

 

Rekrutacja będzie obejmowała:

– rozmowę kwalifikacyjną

(kandydaci do klasy humanistycznej i biologiczno-chemicznej)

– rozmowę kwalifikacyjną i test sprawnościowy (bieg wahadłowy, pompki , brzuszki, drążek)

(kandydaci do klasy wojskowej i wojskowo-informatycznej)

Na rekrutację należy przynieść  kserokopię  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty oraz strój sportowy w przypadku kandydatów do klasy wojskowej i wojskowo-informatycznej.

Na rozmowę uczeń zgłasza się z rodzicem.

 

14.07.2022r. (czwartek) – OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

Informację o przyjęciu  do szkoły, będzie można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc pod numer sekretariatu  szkoły – 793 236 846  dnia 14.07.2022r., w godz. 9.00-15.00.

Po uzyskaniu informacji o przyjęciu do  szkoły, aby potwierdzić wolę podjęcia nauki, należy dostarczyć do dnia 15.07.2022r.  do godz. 15.00, oryginały dokumentów:

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

– zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty

 -3 zdjęcia legitymacyjne