ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

08.07.2022r. (piątek)

godz. 10.00