Sierpniowa rekrutacja do OLK!

REKRUTACJA DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM KATOLICKIEGO

17.08.2021r. godz. 9.00 

 – rozmowa kwalifikacyjna – kandydaci do klasy humanistycznej i biologiczno-chemicznej

– rozmowa kwalifikacyjna i test sprawnościowy – kandydaci do klasy wojskowej

 

Na rekrutację należy stawić się z rodzicem i  przynieść świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty, a także strój sportowy w przypadku kandydatów do klasy wojskowej.

                                                                                                     ZAPRASZAMY!