Informacja – sekretariat

SEKRETARIAT ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH W DNIACH 19.07.2021r. – 15.08.2021r. BĘDZIE NIECZYNNY.

W PRZERWIE URLOPOWEJ SEKRETARIAT BĘDZIE CZYNNY TYLKO DNIA 23.07.2021r. PODCZAS REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO LICEUM.

Rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów przyjętych po pierwszej rekrutacji

Po opublikowaniu przez szkoły publiczne (nabór elektroniczny) wyników w dniu 22.07.2021r. przeprowadzimy dodatkową rekrutację dla kandydatów, którzy zostali przyjęci po  pierwszej rekrutacji, ale nie dostarczyli do dnia 15.07.2021r. oryginałów dokumentów, czekając na wyniki w szkołach publicznych.

Dodatkowa rekrutacja dla powyższych kandydatów będzie w dniu 23.07.2021r. w godz. 09.00- 13.00 (przyjmowanie oryginałów  dokumentów).

Nie dostarczenie w powyższym terminie dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia nauki w naszej szkole.

PO PRZERWIE URLOPOWEJ,  W DNIACH 16.08.2021r.-31.08.2021r. SEKRETARIAT BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH 9.00-13.00.