Rekrutacja KSP na rok szkolny 2024/2025

Drodzy Rodzice, Uczniowie.
W życiu Waszym i Waszego dziecka niebawem rozpocznie się kolejny, jakże ważny etap – rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Stajecie Państwo przed wyborem szkoły dla dziecka, co dla wielu rodziców jest jedną z trudniejszych decyzji jakie muszą podjąć. Warto dokładnie zapoznać się z ofertą naszej szkoły.
Rekrutujemy do wszystkich klas szkoły podstawowej.

Oferta Katolickiej Szkoły Podstawowej. 

 1. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów: szeroko pojęta profilaktyka, monitoring wizyjny
 2. Stawiamy na jasno określone zasady, normy akceptowane przez całą społeczność szkolną
 3. Uczymy uczniów samorządności, współdecydowania o sprawach dla nich ważnych
 4. Nauka uczniów klas I – III odbywa się w oddzielnych salach lekcyjnych
 5. Dysponujemy doskonałą bazą dydaktyczną: przestronne, jasne korytarze i sale lekcyjne, jedna duża pełnowymiarowa hala sportowa z trybunami, plac zabaw oraz aula teatralna
 6. Sale dydaktyczne wyposażone są w sprzęt: tablice interaktywne i rzutniki multimedialne z dostępem do Internetu
 7. Każdy uczeń ma możliwość uczestnictwa w SKS –ach rozwijając umiejętności sportowe
 8. Każdy uczeń ma swoją osobną szafkę ubraniową, w której może również przechować podręczniki
 9. Oferujemy jednozmianowość nauczania
 10. Indywidualne podejście do ucznia i małe klasy
 11. Oferujemy świetlicę szkolną od godz. 8.00 do 15.00, gdzie uczniowie spędzają czas odrabiając zadanie domowe lub na wspólnej zabawie i rozwijaniu kreatywności
 12. Umożliwiamy korzystanie z tanich, smacznych obiadów (catering)
 13. W szkole odbywają się również zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia
 14. W szkole oprócz nauki języka angielskiego, uczniowie mają możliwość nauki języka niemieckiego od klasy IV
 15. Uczniowie korzystają na terenie szkoły z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy, opieka pedagoga i psychologa
 16. Posiadamy bogate zbiory biblioteczne oraz dostęp do bezpiecznego Internetu dla uczniów i rodziców
 17. Zapewniamy opiekę pielęgniarki
 18. Zapewniamy korzystanie przez rodziców z dziennika elektronicznego (frekwencja, oceny, uwagi, zadania domowe, usprawiedliwienia), każdy uczeń naszej szkoły otrzymuje pełny dostęp do pakietu OFFICE 365 do końca nauki w naszej placówce
 19. Uczniowie korzystają z rządowych programów, w ramach których otrzymują bezpłatnie mleko i jego przetwory oraz owoce, warzywa i soki, ucząc się zdrowych nawyków żywieniowych
 20. Uczestniczymy w programie „Laboratoria Przyszłości” – nauka robotyki, druk 3d, zajęcia z wykorzystaniem długopisów 3d, zajęcia z użyciem mikrokontrolerów , nauka haftu i szycia, itp.
 21. Nasza szkoła uczestniczy w programie: ,,Moje miasto bez elektrośmieci”
 22. Od nowego roku szkolnego 2024/2025 w szkole będzie prowadzone kółko szachowe.

Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu

ul. Krakowskie Przedmieście 123 a,

Tel: 793 236 846

https://www.zsksieradz.com