Uroczyste ślubowanie klas pierwszych OLK – 10.11.2022r.

W dniu 10 listopada 2022 roku miało miejsce doniosłe wydarzenie w życiu Zespołu Szkół Katolickich w Sieradzu. Kilkudziesięciu  uczniów klas  pierwszych Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego o profilu mundurowym,  humanistycznym i biologiczno – chemicznym złożyło uroczyste ślubowanie, połączone z ogniskiem patriotycznym.  Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili dostojni goście: Prezydent  Miasta  Sieradza Paweł  Osiewała, Wójt  Gminy  Sieradz Pan Jarosław Kaźmierczak, Pani Dorota Więckowska  radna sejmiku województwa  łódzkiego, dyrektor  biura  poselskiego  posła na Sejm RP Pana Piotra Polaka, była Dyrektor Szkoły Pani  Ewa Błaszczyk, starsza wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu Pani  Elżbieta Celer, Pani Anna Turska Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu oraz Dyrektor Ogólnokształcącego  Liceum dla dorosłych Pani Zofia Komosa. Stawili  się również reprezentanci służb mundurowych  garnizonu Sieradz :  Dowódca Jednostki  Ratowniczo- Gaśniczej  Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sieradzu Pan brygadier Sławomir Osiewała,  Zastępca Zakładu Karnego w Sieradzu Pan major Krzysztof Tomaszewski,  Pani kapitan Dominika  Kwaczyńska  z Wojskowego Centrum  Rekrutacji w Sieradzu,  Komendant  Straży Miejskiej w Sieradzu Pan Marek Pacyna, Pan pułkownik rez. Janusz Więckowski  i Pan kapitan Jarosław Orszulak przedstawiciele  Stowarzyszenia Służb Antyterrorystycznych  IZER,  Panowie Tomasz Łuczak, Piotr Czarnecki, Rafał Pabich, Robert Goliński  przedstawiciele Fundacji  byłych  funkcjonariuszy  policyjnych  pododdziałów antyterrorystycznych S.P.A.P. oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Najważniejszymi gośćmi uroczystości byli rodzice, najbliżsi uczniów i kadetów składających ślubowanie.

          Uroczystość poprzedziło symboliczne przekazanie sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy klas maturalnych dla wyznaczonego nowego pocztu, spośród uczniów klas drugich. Po odśpiewaniu hymnu państwowego okolicznościowe przemówienie wygłosił Dyrektor szkoły ksiądz mgr lic. Jan Witkowski, następnie Wicedyrektor szkoły pani Sylwia Pichola przedstawiła system nauczania i szkolenia młodzieży. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Akt ślubowania uczniów i kadetów szkoły przeprowadził wychowawca i koordynator klas mundurowych mjr rez. Wiesław Bednarski. Gratulacje i życzenia uczniom szkoły, gronu pedagogicznego i rodzicom złożyła pani Dorota Więckowska i Pan Prezydent Miasta Sieradza Pan Paweł Osiewała. Uroczystość zwieńczył patriotyczny program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły, przygotowany przez nauczycieli Małgorzatę Wawrowska i Monikę Dworczak.

           W dalszej Uroczystości części odbyło się Ognisko Patriotyzmu z programem obejmujący pieśni wojskowe i patriotyczne w wykonaniu zespołu i chóru muzycznego szkoły oraz uczniów poszczególnych klas pod kierunkiem Jerzego Błaszczyńskiego.

                Ogniskiem Patriotyzmu upamiętniliśmy odzyskanie przez Polskę w 1918 roku niepodległości i uczciliśmy bohaterów tamtych czasów. Na zakończenie uroczystości szkolnych dla uczniów szkoły, rodziców i ich najbliższych, czekała pyszna, żołnierska grochówka.

                                                                                                      mjr rez. Wiesław Bednarski

« z 4 »