WAŻNE !!! Komunikat – zalecenie Dyrektora !!!

Realizujemy plan lekcji Katolickiej Szkoły Podstawowej i Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego na podstawie zdalnych lekcji zorganizowanych przez MEN, które znajdują się na: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Dopuszcza się możliwość realizacji własnego programu. Jako formy komunikacji używać będziemy zintegrowanej platformy edukacyjnej Epodreczniki.pl oraz szkolnego Dziennika Elektronicznego, a także e-maili nauczycieli utworzonych na potrzeby Dziennika Elektronicznego (nie e-maili prywatnych)

Prosimy Nauczycieli oraz Uczniów o rejestrowanie się na platformie Epodreczniki.pl tym samym adresem e-mail co na dziennik elektroniczny. Wszystkim to ułatwi komunikację.

Filmy instruktażowe platformy Epodreczniki.pl

Rejestracja i Logowane do portalu:

KOD RSPO (Podajemy przy rejestracji) KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA: 88947
KOD RSPO (Podajemy przy rejestracji) OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM KATOLICKIE: 92713

https://www.youtube.com/watch?v=aMotCJJGD3Q&list=PL8I7rUpwOJv86iA6laDMKVuw6w-ghf_qH&index=2&t=0s

Udostępnianie Materiałów:

https://www.youtube.com/watch?v=_V4v6chmLdo&list=PL8I7rUpwOJv86iA6laDMKVuw6w-ghf_qH&index=3&t=0s

Lekcja z e-materiałem

https://www.youtube.com/watch?v=V_kmmsoY01o&list=PL8I7rUpwOJv86iA6laDMKVuw6w-ghf_qH&index=4&t=0s

Bardzo Proszę wszystkich nauczycieli o nawiązanie kontaktu z uczniami i pracowanie w oparciu o platformę Eporeczniki.pl , jednocześnie czekamy na stosowne rozporządzenie MEN.

Wszystkie szczegóły dotyczące zdalnego nauczania w naszej szkole będziemy podawać na bieżąco.

APELUJEMY JESZCZE RAZ

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze są czasowo zawieszone, jednak nie jest to czas wolny. Proszę sprawdzać i odbierać informacje przesyłane od nauczycieli, którzy będą na bieżąco wysyłać poprzez dziennik elektroniczny, co należy uzupełnić i zrobić. Nieobecność w szkole przeznaczcie na działania edukacyjne w domu. Proszę unikać skupisk i nie traktować czasu zawieszenia zajęć jako ferii – zalecane jest pozostawanie w domach. Pamiętajcie także o swoim bezpieczeństwie w domu i przypominamy raz jeszcze o ograniczeniu bezpośrednich spotkań koleżeńskich i pozostaniu w domach.