Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół Katolickich i pożegnanie klasy VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej jak zawsze rozpoczęło się o godzinie 9:00 od uroczystej Mszy Świętej, pod przewodnictwem Księdza Dyrektora Jana Witkowskiego. Po jej zakończeniu, społeczność szkolna udała się przed budynek szkoły, gdzie uczniowie klas mundurowych otrzymali zaświadczenia o ukończeniu stażu strzeleckiego, zorganizowanego przez Fundację S.P.A.P.
Pan mjr/dyrektor wręczył także nagrody rzeczowe uczniom wyróżniającym się w szkoleniach z zakresu edukacji wojskowej.
W dalszej, oficjalnej części zakończenia roku szkolnego, Dyrekcja powitała zebranych na auli teatralnej uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie podsumowała osiągnięcia uczniów i wręczyła nagrody dyrektora szkoły za najwyższą średnią ocen. Wspomnianą nagrodę otrzymała uczennica Katolickiej Szkoły Podstawowej – Zofia Stasiak i uczennice Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego – Oliwia Kłoś i Aurelia Marciniak. Zostały również wręczone świadectwa z wyróżnieniem wraz z nagrodami książkowymi, dyplomy, listy gratulacyjne i podziękowania dla rodziców.
Ponadto Pani dyrektor Sylwia Pichola skierowała do absolwentów Katolickiej Szkoły Podstawowej i ich rodziców podziękowania za trud włożony w zdobywanie wiedzy, sumienne wykonywanie obowiązków i zaangażowanie w życie szkoły. Uczniowie klasy ósmej również wyrazili wdzięczność Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu za wspólnie spędzony czas.
Wychowawca klasy VIII KSP Pani Sylwia Pichola w kilku słowach pożegnała się ze swoimi wychowankami i podziękowała rodzicom swoich uczniów za wieloletnią współpracę. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na część artystyczną, przygotowaną przez uczniów klasy VI i VII KSP, pod czujnym okiem wychowawcy klasy VII KSP Pani Małgorzaty Wawrowskiej. W ramach pożegnania starszych koleżanek i kolegów uczniowie zaprezentowali spektakl o charakterze kabaretowym, w którym w sposób humorystyczny przedstawili rzeczywistość szkolną. Brawurowi aktorzy klasy VII KSP wcielili się w role uczniów i nauczycieli, ujawniając przy tym swoje nietuzinkowe talenty aktorskie.
Życząc udanych i bezpiecznych wakacji, Pani dyrektor Sylwia Pichola poprosiła wszystkich uczniów, aby wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych.

Sylwia Pichola

« z 2 »