UCZENIE PRZEZ DOŚWIADCZENIE

,Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. W myśl tej maksymy Konfucjusza uczniowie kl. III KSP poprzez eksperymenty i doświadczenia prowadzone zgodnie z instrukcją, zdobywają wiedzę o przyrodzie i otaczającym nas świecie. Potrafią prowadzić obserwacje, uczą się wyciągać wnioski i dostrzegają współzależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego a działalnością człowieka.