Rekrutacja do Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego w Sieradzu na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja odbędzie się w dniach 08 i 09.07.2024r. (poniedziałek, wtorek) od godz. 9.00
( konkretny dzień i godzina rekrutacji zostanie podana rodzicom kandydata telefonicznie, telefonu ze szkoły proszę spodziewać się w ostatnim tygodniu czerwca 24-28.06.2024r.)

Rekrutacja będzie obejmowała:

– rozmowę kwalifikacyjną
kandydaci do klasy humanistycznej i biologiczno-chemicznej
————————————————————————————————-
– rozmowę kwalifikacyjną i test sprawnościowy 
kandydaci do klasy mundurowej ( oddział przygotowania wojskowego ) i klasy mundurowo- policyjnej
Na rekrutację należy przynieść kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz strój sportowy w przypadku kandydatów przystępujących do testu sprawnościowego.
Na rozmowę kandydat zgłasza się z rodzicem.

 

10.07.2024r. (środa) – OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI
Informację o przyjęciu do szkoły, będzie można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc pod numer sekretariatu szkoły – 793 236 846, w godz.10.00-13.00.

Aby potwierdzić wolę nauki w naszej szkole, należy przedłożyć w sekretariacie, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 3 zdjęcia legitymacyjne.
Dokumenty należy dostarczyć w dniach 10-16.07.2024r. w godzinach 9.00-13.00 .

Prosimy o dostarczenie dokumentów w powyższym terminie, ponieważ od dnia 17.07.2024r. do dnia 18.08.2024r. sekretariat szkoły będzie nieczynna (przerwa urlopowa)
Nie dostarczenie oryginałów dokumentów będzie jednoznaczne
z rezygnacją z podjęcia nauki w naszej szkole.