Szkolenie Strzeleckie – Kochcice 15.05.2024r.

W dniu 15.05.2024r. kilkunastu uczniów klas mundurowych Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego naszej szkoły, wzięło udział w wyjazdowych zajęciach z szkolenia ogniowego. Te pokazowe szkolenie prowadzone było z młodzieżą szkolną w dużym  i wspaniale zorganizowanym ośrodku szkoleniowo – rekreacyjnym w m. Kochcice k. Lublińca. Szkolenie bardzo dobrze przygotowane i profesjonalnie prowadzone przez przedstawicieli Fundacji Byłych Funkcjonariuszy Policyjnych Pododdziałów Antyterrorystycznych S.P.A.P i instruktorów  strzelectwa ośrodka. Zajęcia miały na celu podniesienie wiedzy i umiejętności użycia broni palnej i zasad obchodzenia się  z bronią. Uczestnicząc w tych szkoleniu młodzież  wielu szkół i klas mundurowych mogła podnieść swoją wiedzę z wyżej wymienionych zagadnień, odbyć strzelania bojowe jak też zintegrować się z kolegami  i koleżankami  z innych województw. Szkolenie odbyło się w ramach zajęć z edukacji wojskowej dla klas mundurowych.

mjr. rez. Wiesław Bednarski