WYCIECZKA DO KALISZA – „Czerwone maki” – 10.05.2024r.

W dniu 10.05.2024r. uczniowie klas 2-gich OLK Sieradz uczestniczyli w podróży poznawczo-historycznej  do m. Kalisz. W pierwszej kolejności kadeci mogli obejrzeć w kinie film pt. „CZERWONE MAKI”.

           80 lat temu, 17 stycznia 1944 r. rozpoczęła się bitwa o Monte Cassino. W największej batalii frontu włoskiego walczyli żołnierze dziesięciu narodowości z pięciu kontynentów. W maju zadanie zdobycia ruin klasztoru bronionego przez resztki sił niemieckich przypadło żołnierzom 2. Korpusu Polskiego. 18 maja 1944 r. oddziały 2. Korpusu Polskiego zdobyły ruiny klasztoru benedyktynów na Monte Cassino i pasmo okolicznych wzniesień i gór. W czasie walk 923 polskich żołnierzy zginęło, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych. Na miejscu wiecznego spoczynku zdobywców Monte Cassino wyryto napis „Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”.

Bitwa o Monte Cassino (zwana także bitwą o Rzym) – w rzeczywistości cztery bitwy stoczone przez wojska alianckie z Niemcami, które miały miejsce w 1944 roku w rejonie klasztoru na Monte Cassino. Bitwa ta uznawana jest za jedną z najbardziej zaciętych w czasie II wojny światowej. Brytyjski historyk Matthew Parker napisał: Bitwa o Cassino – największa lądowa bitwa w Europie – była najcięższą i najkrwawszą z walk zachodnich aliantów z niemieckim Wehrmachtem na wszystkich frontach drugiej wojny światowej.

 Historię bitwy oglądamy oczami Jędrka – młodego chłopaka, który przeszedł przez łagrowe piekło i opuścił Rosję wraz z Armią Andersa jako jedna z tysięcy sierot.  Czas niewoli zmienił go z chłopca z dobrej rodziny w kombinatora i drobnego złodziejaszka, który zrobi wszystko, aby przetrwać. Zetknięcie się z żołnierzami II Korpusu oraz budząca się miłość do sanitariuszki Poli sprawią jednak, że Jędrek przejdzie głęboką przemianę. Wkrótce na froncie ma dojść do decydującego ataku na broniony przez niemieckie oddziały klasztor położony na wzgórzach Monte Cassino – ta spektakularna bitwa zadecyduje o życiu wielu żołnierzy i dalszym ataku armii aliantów we Włoszech oraz zmieni na zawsze życie Jędrka. Dziękujemy pracownikom kina HELIOS za udostępnienie slajdów z filmu.

            W drugiej części podróży udaliśmy się do Rezerwatu Archeologicznego w Kaliszu – Zawodziu usytuowanego w najstarszej części Kalisza, na terenie wczesnośredniowiecznego kaliskiego grodu, w bliskiej odległości od współczesnego centrum miasta. W 2008 roku odtworzono w Rezerwacie częściową zabudowę średniowiecznej warowni, na którą składają się: brama wjazdowa do grodu wraz z palisadą i mostem, kamienny kurhan, siedem drewnianych chat, dwupoziomowa wieża obronna, wały skrzyniowe, fundamenty oraz część przyziemia romańskiej kolegiaty oraz liczne repliki średniowiecznych przedmiotów. W części etnograficznej znajduje się osiemnastowieczna chata przeniesiona ze starego miasta w Kaliszu.

            Kaliski gród to jedno z najważniejszych miejsc związanych z początkami państwa polskiego. Dzięki rekonstrukcjom średniowiecznych budowli i urządzeń, zwiedzający kadeci mogli osobiście doświadczyć historii tego miejsca. W ramach działań  z zakresu archeologii eksperymentalnej w Rezerwacie prowadzony jest chów zwierząt gospodarskich takich jak: owce wrzosówki, świnio-dziki, osły, kozy, kury i pszczoły. Zwiedzający mogli też możliwość zapoznania się ze średniowieczną metodą uprawy roli – trójpolówką. Ten dzień był dla młodzieży dobrą lekcją historii Polski. 

mjr rez. Wiesław Bednarski

« z 3 »