Klasa 1 i 2 KSP W Teatrze Miejskim na spektaklu. 11.2023

Zwiedzanie miast przez legendy i baśnie polskie to niesamowita podróż w czasie, która jednocześnie uczy i bawi! Spektakl przybliża dzieciom wiedzę na temat historii największych miast w Polsce. Scenografia bezpośrednio odzwierciedla legendarne miejsca, dzięki czemu najmłodsi łatwo powiążą symbol miasta z wydarzeniem historycznym. Aktorzy posługują się językiem stylizowanym, przez co stwarzają atmosferę pradawnych lat. Kostiumy nawiązują do minionych czasów nadając spektaklowi dziejowy charakter. Wszystkie elementy formy scenicznej zachęcają dzieci do zainteresowania się regionalizmem, a kompozycja przedstawienia jako podróż w czasie po wielu miejscach na mapie Polski, uczy korzystania z inwencji twórczej.

Marlena Wiktorska, Karolina Kaczmarek