Ślubowanie Klas I OLK i „Ogniska Patriotyzmu” – film

Materiał został nakręcony przez uczniów: Filip Grusza, Igor Augustyniak, Kacper Wlaźlak oraz Michał Rogalski. Film został zrealizowany przy pomocy sprzętu zakupionego przez naszą szkołę w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”