84 rocznica rozstrzelania sieradzkich zakładników.

Mija 84 rocznica gdy 14 listopada  1939 r. doszło do rozstrzelania sieradzkich zakładników. W 1939 r. Sieradz pod okupacją niemiecką znalazł się już w pierwszych dniach września, a już miesiąc później miasto i cała Ziemia Sieradzka, dekretami Adolfa Hitlera wcielona została bezpośrednio do III Rzeszy. Okupanci momentalnie zaczęli zaprowadzać swoje porządki, a zbliżający się 11 listopada i obawy przed wystąpieniami Polaków, stały się pretekstem do masowych aresztowań w Sieradzu i całym powiecie sieradzkim. Zakładnikami hitlerowców stało się blisko 350 osób. Groźba ich rozstrzelania miała być gwarantem spokoju. Choć spokój 11 listopada panował w Sieradzu i regionie, Niemcy postanowili zgładzić 20 osób, wśród których znaleźli się najznamienitsi mieszkańcy miasta. Zbrodni dokonano po południu 14 listopada 1939 r. na cmentarzu żydowskim. W obchodach tej tragicznej rocznicy tak ważnej dla historii walki narodu polskiego o wolną Ojczyznę, uczestniczyła na zaproszenie Sieradzkiego Hufca ZHP i władz miasta, delegacja naszej szkoły. Zapaliliśmy symboliczne znicze pamięci przed pomnikiem i grobem pomordowanych na cmentarzu parafialnym. Dla młodzieży szkolnej była to żywa lekcja patriotyzmu, historii miasta i Polski.

mjr rez. Wiesław Bednarski