11 Listopada – Święto Narodowe 2023

Delegacja kadetów klas mundurowych Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego występując w składzie plutonu reprezentacyjnego szkoły wraz z pocztem sztandarowym, wzięła udział w powiatowych obchodach 105 rocznicy odrodzenia państwa polskiego – Narodowego Święta Niepodległości, w dniu 11.11.2023 r. w Sieradzu. Uczestniczyliśmy w przemarszu ulicami Sieradza, złożeniu kwiatów przy pomniku „Poległym za Ojczyznę” oraz apelu pamięci przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wyznaczona delegacja uczniów w imieniu szkoły zapaliła przed pomnikiem Marszałka symboliczny znicz pamięci. Obchody zakończyły się wspólnym śpiewaniem pieśni narodowych  i patriotycznych.

mjr rez. Wiesław Bednarski