Wirtualna strzelnica w naszej szkole.

 W ramach współpracy z firmą DWS w budynku Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w jednej z sal szkolnych OLK powstała wirtualna strzelnica.

Wirtualna strzelnica pozwala na naukę i doskonalenie umiejętności w zakresie:

  • bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym jej obsługi manualnej;
  • naukę celowania;
  • ćwiczeń w obserwacji – wykrywania, rozpoznania i identyfikacji celów;
  • prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;
  • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym umożliwiającym prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej – karabinków i/lub pistoletów (laserowych symulatorów broni), na różnych wirtualnych odległościach, z różnych postaw strzeleckich.

« z 2 »