Zajęcia z przedstawicielem WOT 23.02.2023

W dniu 23.02.2023 r. nasza szkołę odwiedził Podoficer szkoleniowy 9 Łódzkiej Brygady Wojska Obrony Terytorialnej (WOT). Przeprowadził on z klasami mundurowymi, prelekcje multimedialną, połączoną z wykładem nt. Historii i dnia dzisiejszego jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej Wojska Polskiego. WOT – są jednym z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Misją terytorialsów jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to m.in. przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i zwalczanie ich oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Natomiast w czasie wojny będą wsparciem wojsk  operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią – siłą wiodącą. 

Przestawione zostały też zasady kwalifikacji wojskowej, codziennego szkolenia i misji zadaniowych jednostki. Wykład spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem młodzieży. Pytania skierowane do prelegenta dotyczyły szkolenia, dnia codziennego żołnierzy, warunków socjalnych, szkoleniowych i procedury rekrutacji. Realizacja tego typu spotkań i wykładów wchodzi w zakres prowadzonej w szkole innowacji pedagogicznej:  Edukacja  Wojskowa.

Motto WOT: Zawsze gotowi, zawsze blisko.

mjr rez. Wiesław Bednarski