Kurs Strzelecki

Kilkudziesięciu uczniów klas mundurowych Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego naszej szkoły, wzięło udział w kilkudniowych, wyjazdowych zajęciach z szkolenia ogniowego. Te pokazowe szkolenie prowadzone było z młodzieżą szkolną w dużym i wspaniale zorganizowanym ośrodku szkoleniowo – rekreacyjnym w m. Kochcice k. Lublińca. Zajęcia były bardzo dobrze przygotowane i profesjonalnie prowadzone przez instruktorów Fundacji Byłych Funkcjonariuszy Policyjnych Pododdziałów Antyterrorystycznych S.P.A.P. Szkolenie miało na celu podniesienie wiedzy i umiejętności użycia środków przymusu i broni palnej, zasad obchodzenia się z bronią i środkami pozoracji, nauką zasad pierwszej pomocy w sytuacjach kryzysowych i bojowych. Uczestnicząc w tych szkoleniu młodzież mogła podnieść swoją wiedzę z wyżej wymienionych zagadnień. Szkolenie odbyło się w ramach zajęć  z edukacji wojskowej dla klas mundurowych.

mjr rez. Wiesław Bednarski

« z 3 »