Zajęcia praktyczne dla klas mundurowych OLK 12/2022

W grudniu 2022 r. dla klas mundurowych Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego o profilu mundurowym naszej szkoły, odbyły się praktyczne zajęcia z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Te pokazowe szkolenie prowadzone było z młodzieżą szkolną, przez przedstawicieli Fundacji Byłych Funkcjonariuszy Policyjnych Pododdziałów Antyterrorystycznych S.P.A.P. z Pabianic. Dobrze zorganizowane i przeprowadzone zajęcia miały na celu podniesienie wiedzy i umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie odbyło się w ramach zajęć z edukacji wojskowej.

mjr rez. Wiesław Bednarski