Działania w naszej szkole – TiK

Kolejne doposażenie sal lekcyjnych

Z przyjemnością informujemy, iż Zespół Szkół Katolickich po raz kolejny doposażył sale lekcyjne. Tym razem zakup został sfinansowany ze środków własnych, poprzednio odbyło się to w ramach projektu rządowego „Aktywna Tablica”. Zakupiliśmy nowoczesny monitor interaktywny marki Samsung Flip o przekątnej 65 cali oraz trzy laptopy. Na bieżąco chcemy podnosić kompetencje zarówno uczniów jak i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Jako placówka dydaktyczna cały czas staramy się, aby sprostać nowoczesnym technologiom w celu wykorzystywaniu ich na zajęciach lekcyjnych. Chcemy dążyć do unowocześniania szkoły poprzez zakup różnych urządzeń i technologii, aby przygotować uczniów do życia  w społeczeństwie informacyjnym.

Mamy nadzieję, że zakupione narzędzia pozwolą na odpowiedni dobór metod i ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwolą efektywniej pracować i korzystać przy tym z już zakupionych do szkoły urządzeń.  

Dyrekcja ZSK w Sieradzu