Jak zostać policjantem – 16.11.2022r.

W dniu 16.11. 2022 r. kadeci III i IV klas mundurowych szkoły, uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Wydziału Doboru i Promocji Wojewódzkiej Komendy Policji z Łodzi.
Zadania ogólne Wydziału Doboru KWP w Łodzi to m.in.:
1. Prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.
2. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie doboru do służby w Policji oraz organizowanie i uczestniczenie w akcjach promujących zawód policjanta.
W czasie spotkania przestawione zostały zasady kwalifikacji do służby w Policji oraz szkolnictwa specjalistycznego. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Pytania skierowane do prelegentów dotyczyły praktycznych działań i procedury i warunków rekrutacji. Realizacja tego typu spotkań i wykładów wchodzi w zakres prowadzonej w szkole innowacji pedagogicznej „Edukacja Mundurowa”.

mjr rez. Wiesław Bednarski