Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2022r.

Delegacja kadetów Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego występując w składzie plutonu reprezentacyjnego szkoły wraz z pocztem sztandarowym, wzięła udział w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11.11.2022 r. w Sieradzu. Uczestniczyli w przemarszu ulicami Sieradza, złożeniu kwiatów przy pomniku „Poległym za Ojczyznę” oraz apelu pamięci przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wyznaczona delegacja uczniów w imieniu szkoły zapaliła przed pomnikiem Marszałka symboliczny znicz pamięci. Obchody zakończyły się wspólnym śpiewaniem pieśni narodowych  i patriotycznych.

mjr rez. Wiesław Bednarski