Rekrutacja uzupełniająca do OLK

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM KATOLICKIEGO

 

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA W LICEUM, ZAPRASZAMY NA REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

W  DNIU 24.08.2022R. GODZ. 9.00. 

NA REKRUTACJĘ KANDYDAT ZGŁASZA SIĘ Z RODZICEM. PROSZĘ PRZYNIEŚĆ ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ZAŚWIADCZENIE Z WYNIKAMI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.