INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM KATOLICKIEGO, ZAKWALIFIKOWANYCH PO REKRUTACJI  W DNIACH 11-13.07.2022

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM KATOLICKIEGO, ZAKWALIFIKOWANYCH PO REKRUTACJI  W DNIACH 11-13.07.2022

Po opublikowaniu  w dniu 19.07.2022r. przez szkoły publiczne  (nabór elektroniczny),

wyników rekrutacji,

w dniu 20.07.2022r. (środa) w godz. 9.00- 14.00,  będzie możliwość dostarczenia oryginałów dokumentów ( świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty) dla kandydatów do naszego liceum, którzy zostali zakwalifikowani po rekrutacji, ale do dnia 15.07.2022r. nie dostarczyli oryginałów, czekając na wyniki w szkołach publicznych.

Jest to jedyny dzień na dostarczenie powyższych dokumentów, ponieważ od dnia 21.07.2022r. do dnia 21.08.2022r. sekretariat  szkoły będzie nieczynny

(przerwa urlopowa).