„Sąd nad Pinokiem” w klasie 4 KSP

Dzisiaj na lekcji języka polskiego w kl. 4 odbył się „Sąd nad Pinokiem”. Po omówieniu książki pt. „Pinokio” Carla Collodiego uczniowie przygotowali przedstawienie, którego celem było utrwalenie znajomości lektury oraz kształtowanie współpracy i odpowiedzialności. Czwartoklasiści mieli szansę pokonać swoją nieśmiałości i wykazać się odwagą, ponieważ zaszczyciła ich swoją obecnością Pani Dyrektor Sylwia Pichola. Zachęcam wszystkie klasy do tworzenia inscenizacji i ciekawych spotkań z lekturą. Wkrótce kl. 4 zaprezentuje przedstawienie całej społeczności szkolnej, ale już teraz przesyłam zdjęcia z przedstawienia.

Małgorzata Wawrowska