Przysięga Wojskowa i Festyn Mundurowy 30.04.2022r.

„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej…”.

W dniu 30.04. 2022r.na placu przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu, Elewi 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, złożyli przysięgę wojskową na sztandar sieradzkiej brygady. Tym uroczystym aktem zakończył się okres kształcenia w Ośrodku Szkolenia Służby Przygotowawczej. W uroczystościach tych, uczestniczyła na zaproszenie brygady, klasa mundurowa naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym. Po uroczystości kadeci szkoły brali udział na placu Wojewódzkim w Pikniku Sieradzkich Służb Mundurowych, Urzędu Miasta i Powiatu Sieradzkiego. Zaprezentowano sprzęt jakim dysponuje 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, a także 25 Brygada Kawalerii Powietrznej, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, 9 Łódzka Brygada Obrony TerytorialnejKomenda Powiatowa Policji w  Sieradzu, Państwowa Straż Pożarna w Sieradzu, OSP Chojne, Służba Więzienna w Sieradzu, Straż Miejska w Sieradzu, Żandarmeria Wojskowa w Łasku i inne służby mundurowe. Dla młodzieży szkolnej była to żywa lekcja patriotyzmu, wychowania pro obronnego, tradycji historii Polski.

mjr rez. Wiesław Bednarski