ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA KLAS III OLK

W dniu 17.12.2021r. dla klas III  Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego o profilu mundurowym naszej szkoły, odbyły się praktyczne zajęcia z zasad użycia broni krótkiej. Te pokazowe szkolenie prowadzone było z młodzieżą szkolną, przez przedstawicieli Fundacji Byłych Funkcjonariuszy Policyjnych Pododdziałów Antyterrorystycznych S.P.A.P. z Pabianic. Dobrze zorganizowane i przeprowadzone zajęcia miały na celu podniesienie wiedzy i umiejętności użycia środków przymusu i broni palnej w sytuacjach kryzysowych. Szkolenie odbyło się w ramach zajęć z edukacji wojskowej dla klas mundurowych.

mjr rez. Wiesław Bednarski