Uroczyste ślubowanie klas pierwszych i drugich OLK

W dniu 26 listopada 2021 roku miało miejsce doniosłe wydarzenie w życiu Zespołu Szkół Katolickich w Sieradzu. Kilkudziesięciu  uczniów klas  pierwszych i drugich Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego o profilu mundurowym i humanistycznym złożyło uroczyste ślubowanie.

Ze względu na panującą w kraju pandemię i zawieszenie zajęć stacjonarnych ceremonia ta w ubiegłym roku szkolnym nie odbyła się. Z rocznym opóźnieniem ślubowanie złożyli obecni drugoklasiści.

Uroczystość otworzyła Pani dyrektor Sylwia Pichola, witając zgromadzonych gości. Swoją obecnością zaszczycili dostojni goście:

– Pani Dorota Więckowska – radna sejmiku województwa łódzkiego, dyrektor biura poselskiego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Piotra Polaka

– Pan Jarosław Trojanowski – Sekretarz Miasta Sieradza

– Pan podkomisarz Waldemar Skrobała – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu

– Pan pułkownik rezerwy Janusz Więckowski – prezes Stowarzyszenia Służb Antyterrorystycznych „IZER”

– Panowie: Eugeniusz Witkowski, Eugeniusz Błaszczyk, Konrad Jakubowski – przedstawiciele Bractwa Kurkowego w Sieradzu

Pojawili się także zaproszeni przedstawiciele lokalnych mediów.

Dopisali również rodzice i najbliżsi uczniów składających ślubowanie.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, uczniowie złożyli rotę ślubowania na sztandar szkoły. Ceremonię ślubowania przygotował i prowadził Pan major rezerwy Wiesław Bednarski – nauczyciel edukacji wojskowej.

Gratulacje i życzenia uczniom szkoły i gronu pedagogicznemu złożyła Pani Dorota Więckowska i Pan  Jarosław Trojanowski. W czasie uroczystości Pan pułkownik rezerwy Janusz Więckowski wręczył kadetom, którzy ukończyli szkolenie spadochronowe odznaki i legitymacje skoczka spadochronowego klas mundurowych. Uroczystość zwieńczył  program muzyczny przygotowany i prowadzony przez Pana Jerzego Błaszczyńskiego – nauczyciela muzyki, obejmujący pieśni wojskowe i patriotyczne w wykonaniu zespołu muzycznego szkoły i uczniów poszczególnych klas. Nad częścią artystyczną pieczę sprawowała Pani Monika Dworczak – nauczyciel historii. Upamiętniliśmy tym 103 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

Na uczniów szkoły, rodziców i ich najbliższych, po zakończeniu uroczystości czekała pyszna, żołnierska grochówka.

mjr rezerwy Wiesław Bednarski

« z 5 »