Szachy w klasie 3 KSP

Uczniowie klasy 3 KSP odkrywali dziś na lekcji tajniki gry w szachy.

Dzieci poznały podstawowe zasady gry, szachownicę, nazwy bierek szachowych oraz ruchy. Rozgrywali między sobą pierwsze partie szachowe.

Wychowawca: Marlena Wiktorska