Nagrody i stypendia dla najzdolniejszych.

Nagrody i stypendia dla najzdolniejszych

W dniu 18 października 2021 r. w Teatrze Miejskim Prezydent Sieradza wręczył nagrody i stypendia edukacyjne przyznawane dla młodych, utalentowanych – uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z Sieradza, których wiedza bądź osiągnięcia artystyczne wykraczają poza wymagania programowe szkół.

Źródło: https://sieradz.eu/mlodzi-utalentowani-nagrodzeni-5228

Nagrody otrzymały również absolwentki 8 klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej:

Maria Kubicka i Paulina Owczarek

Gratulujemy i życzymy powodzenia oraz podobnych sukcesów
w szkole ponadpodstawowej.

Sylwia Pichola