„Świat Elfów” w klasie 2 KSP

W nawiązaniu do omawianego na lekcji tekstu E. Hryszkiewicz pt. „Świat elfów” uczniowie wykonali swoje własne Elfy…