XX Dzień Papieski

Totus Tuus (Cały Twój) to hasło tegorocznego XX już Dnia Papieskiego.
To wezwanie jest dla nas inspiracją – chcemy odpowiedzieć na nie czynem i miłością.
Dlatego też jako czyn w dniu 19 października podejmiemy akcję MILION DZIECI MODLI SIĘ NA RÓŻAŃCU, a uczynimy to z miłością, którą wyrazimy naszą modlitwą o pokój na świecie – przecież i Jan Paweł II był orędownikiem pokoju!
Święty Janie Pawle II całkowicie oddany Maryi, ucz nas jak zawierzać Jej naszą codzienność. Prosimy Cię, uproś dla nas serca otwarte i gotowe nieść pokój czynem i miłością, byśmy na Twój wzór byli cali Jej, należeli cali do Maryi.