Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 Do Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego

 przy Parafii Rzymskokatolickiej

Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu

 

03 i 04.08.2020r. (poniedziałek i wtorek)

  (dzień i konkretna godzina rekrutacji zostanie podana  rodzicom kandydata telefonicznie)

 – rozmowa kwalifikacyjna

 (kandydaci do klasy humanistycznej, matematyczno-fizycznej i biologiczno-chemicznej)

——————————————————————————————————————-                   

 – rozmowa kwalifikacyjna i test sprawnościowy

(kandydaci do klasy wojskowej)

Wszyscy kandydaci przynoszą na rozmowę kwalifikacyjną zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób które takiego świadectwa jeszcze nie złożyły,  a kandydaci do klasy wojskowej strój sportowy na test sprawnościowy.

W związku z stanem epidemii na rozmowę zgłasza się uczeń tylko z jednym rodzicem, wszyscy posiadają maseczki, po wejściu do budynku szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce i zachowują odstęp. Osoby zgłaszające się na rekrutację  muszą być zdrowe, bez objawów chorobowych (katar, kaszel, gorączka) i nikt z rodziny nie przebywa na kwarantannie. Przed wejściem do szkoły będzie mierzona temperatura.

 

05.08.2020r. (ŚRODA) – OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI  

 

(Informację o przyjęciu ucznia będzie można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc pod numer sekretariatu szkoły – 793 236 846  w godz. 9.00-13.00

Po uzyskaniu informacji o przyjęciu do naszej szkoły, aby potwierdzić wolę  nauki, należy dostarczyć do dnia  06.08.2020r. do godz. 13.00,  oryginały dokumentów:

-świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty   

 oraz 3 zdjęcia legitymacyjne i kartę zdrowia

Rekrutacja uzupełniająca:

Po opublikowaniu przez szkoły publiczne (nabór elektroniczny) wyników (w dniu 12.08.2020r), przeprowadzimy dodatkową rekrutację dla kandydatów, którzy złożyli do naszej szkoły podanie, ale nie dostarczyli do 06.08.2020r. oryginałów dokumentów, czekając na wyniki w szkołach publicznych (nabór elektroniczny).

Dodatkowa rekrutacja dla powyższych kandydatów będzie w dniu 13.08.2020r.  w godz. 9.00- 12.00.

Nie dostarczenie w powyższym terminie oryginału dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia nauki w naszej szkole.