Ogłoszenie !!!

Zespół Szkół Katolickich w Sieradzu poszerza ofertę liceum o klasy: Matematyczno – Fizyczną, Biologiczno – Chemiczną oraz planowaną Informatyczną . W związku z tym, od września roku szkolnego 2020-2021, zatrudnimy na dogodnych warunkach nauczycieli : Wychowania fizycznego, Geografii oraz Informatyki. Więcej informacji:  tel. 793-236-846www.zsksieradz.com