Strażnicy miejscy z wizytą w szkole 06.2018

W przededniu wakacyjnego odpoczynku uczniowie klas I-III mieli dziś okazję przypomnieć sobie najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzięki wizycie naszych gości ćwiczyliśmy prawidłowe przejście przez jezdnię, rozpoznawaliśmy wybrane znaki drogowe, sygnały pojazdów uprzywilejowanych i ich numery alarmowe. Bardzo dziękujemy za cenną lekcję na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.