WYCIECZKA PO SIERADZKIEJ STARÓWCE

Dnia 10 marca 2014 r. uczniowie drugiej klalsy szkoły podstawowej udali się na zwiedzanie sieradzkiej starówki, aby poznać jej ciekawe zabytki i porównać ich wygląd z obecnym. Na wcześniejszych lekcjach omawiano  jak mieszkali ludzie w miastach sto i więcej lat przed nami, jak wyglądało wtedy ich życie. Dziś szukaliśmy śladów dawnych czasów na ulicach najstarszej części naszego grodu. Niektórych budynków widniejących na starych fotografiach Sieradza już nie odnaleźliśmy, a większość z nich zmieniła swoje pierwotne przeznaczenie, a także nieco swój zewnętrzny wizerunek.Przy okazji zwiedziliśmy dokładnie prastarą Kolegiatę, „Matkę sieradzkich kościołów”. Dzięki życzliwości ks. proboszcza Mariana Bronikowskiego, poznaliśmy wiele tajemnic  oraz cennych zabytków, jakie kryje to miejsce . Taka podróż w przeszłość okazała się bardzo ciekawa  i nawet daleka droga pokonana pieszo nie okazała się zbyt dotkliwą. Najważniejsze, że teraz dzieci spojrzą na swoje miasto już trochę inaczej , bo znają liczne ciekawostki z jego historii.