Warsztaty w Muzeum

  Jeszcze raz powracamy do szkolnego kolędowania   kuliszkowych „Herodów”. Dziś szkolni kolędnicy  prezentują się  w nieco unowocześnionych strojach  i   w  większości  jedynie z  pomalowanymi twarzami. Tradycyjni wiljorze  ukrywali twarze pod własnoręcznie przygotowanymi  maskami , które przedstawiały charakterystyczne postaci, takie jak : Józef, Anioły, Król Herod, Diabeł i Śmierć, Żyd, Turek, Marszałek, Maciek i Misiu.  Techniki wykonania masek były różne, tak jak różne były  materiały, które wykorzystywano do ich zrobienia. Na warsztatach  plastycznych  organizowanych przez sieradzkie muzeum , drugoklasiści   ozdabiali wzory papierowych masek  pod czujnym okiem  pana etografa  Pawla  Kiedronia . Końcowy efekt  niezwykle podobał się uczniom, tym bardziej że ukrycie twarzy  za nieco strasznym wizerunkiem dało początek wesołej  zabawie. Kiedyś niejedno dziecko drżało na widok strasznego Diabła   lub Śmierci… Obecnie  nawet maluchy  nie boją się takich widoków… cóż czasy się  zmieniają…