Wizyta przedszkolaków

W Tłusty Czwartek wizytę w murach naszej szkoły złożyły dzieci z grupy zerowej Przedszkola Sióstr Urszulanek. Wielu z nich to przyszli uczniowie naszej placówki. Już za kilka miesięcy zasiądą w ławkach tzw. małej szkoły. Teraz była okazja zwiedzić budynki „Katolika” i podejrzeć niektóre lekcje. A że były to ostatki, ze swoją przyzszłą panią wychowawczynią Jolantą Przezak  pobawiły się w Migdałowego Króla. Zwyczaj ten polega na odnalezieniu w pączkach ukrytych migdałów. Wyłoniono króla i królową, którym reszta „żaczków” musiała oddać pokłon. Aby jednak każdy mógł ciszyć się z posiadania korony, trzeba było odczytać zapisane na tablicy wyrazy. Sztuka czytania to trudna sprawa, szczególnie dla przedszkolaków, jednak poradzili sobie z nią bez problemów. Podobnie na lekcji języka niemieckiego udało się im zapamiętać kilka słów w zupełnie obcym dla nich języku (może dlatego, że mowa była o przysmakach). Myślimy, że nauka w szkole nie będzie sprawiała kłopotów, a nasi młodsi koledzy i koleżanki odwiedzą jeszcze przed nowym rokiem szkolnym mury Zespołu Szkół Katolickich . Krótki czas nie pozwolił na zwiedzenie wszystkich pomieszczeń, których przedszkolaki były bardzo ciekawe. W każdym razie wiedzą już gdzie przyjmuje Dyrekcja szkoły, gdzie Rada Pedagogiczna zatwierdza oceny końcoworoczne, czyli miejsca,  które wielu uczniom nie kojarzą się  przyjemnie….  Jednak przecież od samych dzieci zależy , czy będą one im przyjazne, czy przeciwnie – będą budziły lęk. Życzymy przedszkolakom samych sukcesów w przyszłym roku szkolnym!