Na ludowo

Czas przygotowania do Godów na dawnej wsi był czasem bardzo pracowitym. Należało zrobić porządki w chałupie, ładnie ją ozdobić oraz przygotować ozdoby na podłąźniczkę lub choinkę. Uczniowie klasy drugiej SP mieli okazję zobaczyć jak wyglądały własnoręxcznie wykonywane zabawki choinkowe w naszym regionie. Przyniosła je pani Katarzyna Reszpondek, jedna z  najmłodszych  sieradzkich twórczyń ludowych. Opowiedziała w jaki sposób ozdabiano dawneiej ściany i sufit w chałupie, pokazała jak robi się tradycyjne pająki. Pod jej nadzorem dzieci wykonały małe pajączki. Praca okazała się niezwykle trudna i wymagająca precyzji. Za to wykonana ozdoba była nagrodą za włożony trud.